Časopis č.76

V prosincovém čísle našeho časopisu se dočtete o oceněních, kterých se nám dostalo, o probíhajících projektech a ohlédneme se za celým rokem 2017.