Kontakt

E-mail: info@podzimek.cz
IČO: 469 78 194
DIČ: CZ-469 78 194
ID datové schránky: vutmvj6

Třešť

Váňovská 528, 589 01 Třešť

tel.: +420 567 214 241-4

Praha

Zbraslavská 32/2, 159 00 Praha 5, Malá Chuchle

tel.: +420 251 680 040-2

Kontaktní osoby

Ing. Martin Podzimek

ředitel společnosti
martin@podzimek.cz

Jsem pro firmu hlavou, která inspiruje, krkem, který umožňuje mít dokonalý přehled, a nohama, co stojí pevně na zemi.  Pracovní náplní mých dní je odpovědnost, starost i radost.

JUDr. Milada Kusáková

právník společnosti
kusakova@podzimek.cz

Jsem právní autoritou firmy. Dohlížím na nekompromisní plnění zákona, správnost smluvních ujednání i úspěšnost právních jednání.

Ing. Pavel Lindner

obchodní ředitel
lindner@podzimek.cz

Jsem dynamickou silou firmy. Vyhledávám další obchodní příležitosti, navazuji nová partnerství a pečuji o ty stávající. Mým posláním je zajistit firmě „každodenní chléb“.

Ing. Marius Svoboda

finanční ředitel
svoboda@podzimek.cz

Jsem garantem zdravého cash-flow firmy a jistotou plnění jejích závazků. Mám na starosti efektivní financování projektů i výplaty zaměstnanců firmy.

Ing. Jaroslav Martinčík

výrobní ředitel divize Praha
martincik@podzimek.cz

Jsem představitelem realizační části firmy. V dynamickém prostředí matičky Prahy se starám o hladký a zdárný průběh našich staveb s cílem naplnit očekávání klienta i firmy.

Martin Urbánek

výrobní ředitel divize Vysočina
urbanek@podzimek.cz

Jsem představitelem realizační části firmy. Zajišťuji odpovídající průběh staveb v náležité kvalitě a ceně ke spokojenosti zákazníka i firmy. Mým polem působnosti je Vysočina.

Lenka Mezerová

personalistka
mezerova@podzimek.cz

Starám se o personální agendu zaměstnanců, nezbytná školení, firemní benefity i další vzdělávání našich pracovníků. V centru mého zájmu jsou vždy lidé.

Bc. Ivana Opršalová

PR & marketing
oprsalova@podzimek.cz

Mou parketou je komunikace. Starám se o obsah elektronických i tištěných médií a marketingovou prezentaci společnosti. Mým úkolem je budovat dobré jméno firmy.