Ochrana oznamovatelů

Společnost Podzimek a synové s.r.o. má v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zřízen vnitřní oznamovací systém společnosti. Jeho úprava je obsažena ve vnitřní směrnici společnosti dostupné ZDE. Příslušnou osobou pro příjem a přezkum oznámení je asistent jednatele, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:

  • e-mailem na adresu oznameni@podzimek.cz,
  • telefonicky na číslo zřízené výhradně pro tento účel: 00420 607 072 431,
  • listinnou poštou na adrese Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, obálky viditelně označujte „Pouze k rukám příslušné osoby – asistenta jednatele“, čímž zabráníte jejich otevření při zpracování pošty.

Všechny u uvedené komunikační prostředky jsou přístupné poze příslušné osobě – asistentu jednatele – a je zajištěna důvěrnost jejich obsahu.