O nás

Jsme rodinnou stavební firmou se sídlem v Třešti a v Praze. V čele firmy aktuálně stojí již pátá generace rodiny. Stavíme a rekonstruujeme pro Vás již více než 120 let bytové domy, veřejné budovy, průmyslové haly. Jsme držiteli řady prestižních ocenění  – Stavební firma roku, Českých 100 nejlepších apod. Rovněž naše stavby pravidelně dosahují skvělých umístění v soutěžích Stavba roku, Stavba Vysočiny, Best od Realty a dalších. Tato ocenění jsou pro nás odměnou, motivací i závazkem.

TRADICE JE NAŠÍM ZÁVAZKEM!

 

PProsperita
Účelnou optimalizací nákladů udržujeme trvale udržitelný růst.

OOdpovědnost
Zásadou jediného odpovědného pracovníka efektivně řídíme procesy.

DDovednost
Systematickým vzděláváním zaměstnanců zajišťujeme svou konkurenceschopnost.

ZZdroje
Pečlivým řízením finančních toků zajišťujeme odpovídající finanční a personální zdroje.

IInovace
Flexibilně reagujeme na technologický vývoj a bedlivě sledujeme i další trendy v odvětví.

MMarketing
Důslednou orientací na požadavky partnerů a přání zákazníků setrvale zvyšujeme hodnotu služeb pro naše klienty.

EEfektivita
Implementací nových postupů i technologií zvyšujeme efektivitu služeb.

KKvalita
Řídíme se certifikovaným systémy s prioritou kvality pro zákazníky, bezpečnosti pro zaměstnance a ochrany přírody.

Certifikáty

Řídíme se certifikovaným systémem řízení jakosti BOZP a nakládání s odpady podle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a 18001, založeným prioritně na plnění skutečných i předpokládaných přání zákazníků a aktivním přístupu k bezpečnosti svých zaměstnanců a k ochraně přírody.

Jsme držiteli následujících certifikátů kvality:

Projekty

Naše společnost realizovala a realizuje několik projektů spolufinancovaných Evropskou unií či Technologickou agenturou ČR. Více o nich se dozvíte na této stránce.

FIREMNÍ KULTURA

Jsme rodinnou firmou tělem i duší. Naši zaměstnanci, dobré mezilidské vztahy a příjemná atmosféra na pracovišti jsou naší prioritou. Jsme patrioty a podporujeme řadu spolků a aktivit v Praze i na Vysočině. Jsme pověstní svým nadšením pro kulturní a společenský život firmy.

Pravidelně pořádáme festivaly divadla a hudby CIHELNA v areálu našich firem v Třešti, stejně tak Tanec stavařů, Třešňovku, Vánoční posezení pro naše zaměstnance a Výjezdní zasedání firmy. Jsme rovněž sportovními nadšenci a sportovní klání mají v kalendáři naší firmy své pevné místo.

 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Uvědomujeme si, že někdy pouze úsilí a pracovitost nestačí, je třeba i notná dávka štěstí, aby náš život byl naplněný podle našich představ. Nezapomínáme tedy na ty, co tolik potřebného štěstí neměli a pravidelně věnujeme svou energii a finanční podporu také charitativním projektům. V loňském roce jsme finančně podpořili nákup sociálního vozu pro Integrační centrum Zahrada v Praze a v čase předvánočním jsme navázali spolupráci s organizací Zdravotní klauni, jejíž klaunské nosy následně oživily i naše tradiční Vánoční setkání.

Historie společnosti

Firmu založil městský stavitel a přísežný odhadce Josef Podzimek roku 1896, kdy započal podnikání coby mistr zednický, následně jako stavitel a přísežný znalec. Brzy došlo k rozšíření působnosti firmy o parní cihelnu a postupně i o strojírenskou činnost. Již v roce 1918 rozšiřuje Josef Podzimek své podnikání a otevírá stavební kancelář i v Praze.

Firma přestála rozsáhlý požár i následné historické zvraty a společenská úskalí a v roce 1993 byla restituována a privatizována ve prospěch původního majitele – Ing. Josefa Podzimka, na kterého byla přepsána již v roce 1945. Stavební firma se vrátila k názvu Podzimek a synové a navázala na tradici stavební činnosti, v jejím čele tak nyní stojí již pátá generace rodiny. Oblastmi působení jsou především Kraj Vysočina a hlavní město Praha. Stěžejní náplní stavební výroby jsou rekonstrukce historických objektů, individuální výstavba a průmyslové stavby, stejně tak i spolupráce na rozsáhlejších developerských a investičních projektech.

Stavební a montážní firma je nejstarší a zároveň největší součástí Seskupení firem Podzimek. Portfolio firem doplňují firmy P&S, Strojírny Podzimek, Dřevovýroba Podzimek a Polytrade CE. V současné době jej tedy tvoří pětice firem a jeho přidanou hodnotou je efektivní spolupráce několika vzájemně se doplňujících průmyslových odvětví.