Získali jsme 3 ocenění v soutěži Stavba Vysočiny 2022

Stavbou Vysočiny 2022 se stalo Návštěvnické centrum Bernard v Humpolci, které současně získalo i Cenu jihlavské České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě. Čestné uznání za sepjetí a kompaktnost jednotlivých částí zámku a jejich interiérů obdržel Zámecký hotel Třešť realizovaný rovněž naší společností.

 

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru Bernard


Stavba roku Kraje Vysočina 2022
za přenesení původní atmosféry pivovaru do moderní podoby vycizelovaných interiérů.

Cena ČKAIT – Oblast Jihlava

Majitel: Rodinný pivovar Bernard a.s., Humpolec
Architekt budovy: Ing arch. Petr Bernard
Architektka interiérů: Ing. arch. Barbara Bencová
Hlavní projektant: Ing. Jan Kupec, Studio A s.r.o.
Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

 


Zámecký hotel Třešť


Čestné uznání
za sepjetí a kompaktnost jednotlivých částí zámku a jejich interiérů.

Majitel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Architekt: Ing. arch. Martin Franěk, PEMTA PROJKET s.r.o., Ing. arch. Ivo Nahálka, ARCHINA Design s.r.o.
Projektant: Ing. Viktor Šlapal, PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. Jiří Šiklar, ARCHINA Design s.r.o.
Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.