fotografie Mateřské školy v Roztokách u Prahy po rekonstrukci

Vila Roztoky v nominaci NPÚ

PAMÁTKY DĚKUJÍ
je název soutěže, do které byla Národním památkovým ústavem nominována i naše rekonstrukce předválečné vily v Roztokách u Prahy.
O vítězi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost. Cenu získává počin, který zvítězí v on-line hlasování.

I VY TEDY MŮŽETE NAŠI PRÁCI PODPOŘIT SVÝM HLASEM ZDE.

Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.
Cenu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.