Čestné uznání – Stavba Vysočiny 2019

Letošní vyhlášení proběhlo netradičně, stejně jako řada jiných činností v roce 2020.
Místo fanfár, potlesku a dvakrát zrušené oblíbené společenské události došlo „jen“ na osobní návštěvu předsedy spolku Martina Pertla u nás ve firmě a předání ocenění v úzkém kruhu. Díky tomu však zbyl čas na rozhovor, na který během společenského víření nikdy nedojde!

Bylo nám ctí převzít i jménem investora, architekta a dalších spolupracovníků stavby ČESTNÉ UZNÁNÍ za vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí a potřeb jejich rodič – v projektu MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROUŠKA JIHLAVA.
Děkujeme pořadatelům i porotě a gratulujeme vítězům letošního ročníku! Vážíme si všech, kteří budují dobré jméno české stavařiny!

Další výsledky v oficiální tiskové zprávě si můžete přečíst níže na této stránce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO, PARK A KOMUNITNÍ CENTRUM JSOU STAVBAMI ROKU KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2019
Do přehlídky stavebních realizací, kterou po osmnácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek, měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo jednadvacet novostaveb a rekonstrukcí.

Koronavirus ovlivnil jak původní červnové vyhlášení výsledků, tak i to náhradní zářijové. S ohledem na aktuální situaci, která není příznivá pro pořádání vnitřních akcí a zároveň nelze predikovat, kdy se situace vrátí do normálu, se pořadatelé rozhodli vyhlásit výsledky bez společenského setkání a ocenění předat individuálně v místě realizace nebo v sídle přihlašovatele soutěžní stavby.

ODBORNÁ OCENĚNÍ

Kategorie: Školské stavby
Mateřská škola Za Branou Pacov
titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019
za výjimečně zdařilé architektonicko-urbanistické pojetí vnitřních a vnějších prostor.
Základní škola, Okrouhlice
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu.
Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za originální řešení nástavby, rozšiřující možnosti výuky přírodních věd.
Mateřská škola Bystrouška Jihlava
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí a potřeb jejich rodičů.

Kategorie: Stavby pro bydlení
Dům sociálních služeb Pacov
titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019
za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za vytvoření harmonického prostředí pro péči a pobyt uživatelů.

Kategorie: Revitalizace veřejných prostor
Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod
titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019
za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.
Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za aplikaci moderních trendů a potřeb do osobní železniční dopravy.

Kategorie: Občanská vybavenost
Komunitní centrum Moravia, Třebíč
Titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019
za záchranu historicky významné budovy zrekonstruované pro nový účel.
Sportovní hala Světlá nad Sázavou
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za velkorysé řešení konstrukce a využitelnosti objektu.
Obnova fasád a restaurování arkád Zámku Náměšť nad Oslavou
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za kvalitní provedení řemeslných prací a respektování hodnot historické stavby.

Kategorie: Stavby pro zdravotnictví
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina, Jihlava
titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019
za elegantní, jednoduše pojatou architekturu umožňující výcvik složek integrovaného záchranného systému.
Pavilon dětského oddělení Nové Město na Moravě
ČESTNÉ UZNÁNÍ
za výrazné zkvalitnění péče o dětské pacienty.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejvíce sympatií u veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv, získala Základní škola Okrouhlice, a proto se tato novostavba bude pyšnit titulem Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2019.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, obdržela Základní škola Okrouhlice.
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě putuje do Havlíčkova Brodu, konkrétně stavbě – Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01.
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví náleží Základní škole Okrouhlice.

Zdroj: tisková správa Spolku Stavba Vysočiny

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.