První skupina našich pracovníků se certifikovala pro práci s BIM

19 našich spolupracovníků získalo mezinárodně uznávanou certifikaci BuildingSMART International potvrzující znalost a porozumění základům openBIM.

Cílem mezinárodní organizace buildingSMART je zlepšení výměny dat mezi softwarovými systémy využívanými ve stavebnictví. Jako taková proto vyvinula neutrální a otevřenou specifikaci Industry Foundation Classes (IFC) pro BIM.  Současně je entitou vydávající profesní certifikace pro práci s openBIM.

Tímto naše práce v problematice zavádění metody BIM do našich procesů nekončí. Postupně plánujeme certifikovat další spolupracovníky a především uplatňovat tyto znalosti při reálných projektech, na kterých pracujeme.

Jsme rádi, že i v našem oboru je vidět snaha posunout se dál a že můžeme být u toho.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.