Porota STAVBY ROKU na návštěvě MŠ Bystrouška

Porotci soutěže STAVBA ROKU 2020 jihlavskou mateřskou školu navštívili na konci července. Za kraj Vysočina jsou do soutěže přihlášeny dvě stavby. Celkově je v letošním ročníku přihlášeno 84 staveb, což je nejvíce v její 28 leté historii. Porota od loňského roku navštěvuje všechny přihlášené stavby.

Jihlavská školka je nominována také na Cenu veřejnosti, kde rozhodují hlasy zadané zde. V oficiální tiskové zprávě z návštěvy poroty hodnotí stavbu ředitelka školky i zástupci projektu za naši firmu:

„Se zázemím ve školce jsem velice spokojená. Vše je zde funkčně umístěno, ať už jde o kuchyň a řešení vzduchotechniky a zásobování nebo o snadný přístup na dvůr či skladovací prostory. Když jsou věci takto smysluplně uspořádané, tak to výrazně ulehčí práci všem učitelkám, ale i kuchařkám a celému personálu. Za celou svoji učitelskou kariéru mohu uvést, že toto je zatím nejlepší místo pro výkon práce,“ uvedla ředitelka školy Ljubica Váchová-Nováková.

Mateřská škola Bystrouška půjde do soutěže pod jménem zpracovatele stavby – společností Podzimek a synové. „Školku jsme do soutěže přihlásili po dohodě s městem a projekční kanceláří Fortis. Školka se stavěla 365 dní a jejím hlavním úkolem bylo doplnit kapacity míst pro děti v rámci města. To si jako investor stanovilo další požadavky, mezi nimi bylo například zajištění kvalitního prostředí, jako je sauna, vířivka či polytechnická místnost a příprava pro možnost internátního provozu. Výrazná je však i její architektura, navíc využívá aktuálně dostupné moderní technologie a je z většiny energeticky soběstačná,“ doplnil Zdeněk Novotný, projektový manažer společnosti Podzimek a synové.

„Za dodavatele stavby můžu říci, že projekt výstavby školky Bystrouška byl jeden z těch z kategorie „za odměnu“, kde ta synergie mezi investorem, projektantem, dodavateli a naší firmou byla a fungovala výborně. To se nepovede vždy, ale vždy je to na tom výsledku znát a dělá nám to velkou radost. Máme s tím velké zkušenosti a dobré srovnání, protože realizujeme vždy několik staveb najednou, a to jak na Vysočině, tak v Praze,“ dodal výrobní ředitel Martin Urbánek.

Mezi kritérii pro získání titulu Stavba roku, jsou mimo kvality a začlenění stavby do okolí také architektonická kvalita stavby nebo hledisko trvalé udržitelnosti v ekonomické, environmentální i sociální podobě. Důraz se klade také na spokojenost stavebníka, uživatele i přijetí veřejností.

Porota je složena z odborníků z České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, nadace ABF a přítomen je i zástupce ministerstva průmyslu a obchodu. Za sbor expertů se na školu přijel podívat Zdeněk Jiran, profesor ČVUT.

Na titul Stavba roku porota navrhne pět staveb z nominovaných.  Výsledky budou vyhlášeny při nominačním večeru 10. září v Národním technickém muzeu. Více zjistíte na http://www.stavbaroku.cz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.