MŠ Roztoky aneb zmrtvýchvstání vybydleného objektu

Rekonstrukce Mateřské školy v Roztokách u Prahy je naším aktuálně dokončeným projektem. Oficiální datum předání projektu mateřské školky v Roztokách u Prahy, se kvůli komplikacím protiepidemických opatření, posunulo o dva měsíce na 30. 6. 2020. Zcela vybydlená budova přišla zcela radikální proměnou a během prázdnin se v ní již zdárně zabydlela nová školka a v přízemí objektu bude nově sídlit komunitní centrum.

Poděkování za dobře odvedenou práci na tomto „zmrtvýchvstání“ jednoho pozoruhodného domu patří našemu pražskému realizačnímu týmu.

Úvod fotogalerie ukazuje stav při převzetí staveniště. Více informací najdete pod fotogalerií.

S potěšením si zapůjčujeme zásadní pasáž článku
Historický počin – zachráněná kulturní památka, Časopis Odraz 6/2020, která přibližuje historii vily a výsledek rekonstrukce očima zasvěcených.

 

Skončilo období zchátralé vily a zanedbané přilehlé zahrady. Mezi vzrostlými stromy se nyní v plné své kráse pyšní novým kabátem okrové barvy vila čp. 125. V obnoveném střešním štítě najdeme vročení, které se vztahuje k pořízení projektové dokumentace ke stavbě od architekta Josefa Blechy, jenž zakreslil vilu do plánů v roce 1896. Kolaudace proběhla následující rok.

Vila byla postavena pro továrníka Rudolfa Haurowitze, který byl aktivní v obecním zastupitelstvu a podporoval rozkvět Roztok, a jeho čtyři syny – Felixe, Ottu, Štěpána Karla a Arnošta. Haurowitzova rodina žije dnes na různých místech USA, ale i ve Francii.

Architekt J. Blecha navrhl vilu v konzervativním eklektickém stylu s fasádami členěnými mělkými rizality. Ve vile byly po kolaudaci v roce 1897 dispozičně dva velké letní byty – v přízemí a v prvním patře. Suterén sloužil jako obslužný prostor. Nová stavba výškou i hmotou přesáhla těsně sousedící starší Haurowitzovu vilu čp. 110. Obě vily byly plně užívány v letním období, v zimě v nich
dlel pouze domovník. V roce 1940 byly zabrány Německou říší, po válce připadly
městu Roztoky a sloužily převážně k levnému nájemnímu bydlení. Vinou zanedbané údržby se větší vila čp. 125 ocitla v havarijním stavu. Město přistoupilo
k její obnově v roce 2016 a o výsledku se nyní můžete přesvědčit na vlastní oči.

Generální rekonstrukci podle studie
Ing. arch. Tomáše Eflera a následně podle
projektu Projektového atelieru pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., (odpovědný projektant Ing. arch. Tomáš Šantavý), prováděla firma Podzimek a synové. V ochranné přilbě stavbu po celou dobu řídil vedoucí projektu Lukáš Vykydal.

Zaměřme se dále zejména na odborné řemeslné práce, kterých si všimnete ve vile na první pohled. Nejvýraznějším akcentujícím prvkem hlavního průčelí vily je nárožní rizalit odlehčený částečně otevřenými lodžiemi a obnoveným novorenesančním štítem. Zábradlí lodžií, ale též parapetové výplně některých oken, tvoří balustráda. Jednotícím motivem celé fasády je zdvojená pásková bosáž (plastické vyznačení kvádrového zdiva) uplatňující se na nárožích vily. Některé prvky historické štukové výzdoby fasády byly objeveny až po odkrytí novodobých nevhodných omítek. Průčelí krášlí oblíbené historizující prvky – konzoly
s reliéfy dívčích hlav, ozdobné klenáky či volutové konzoly a kartuše s písmenem H – monogramem stavebníka.

Díky detailní práci máme možnost spatřit nyní původní výzdobu fasády, stejně tak vnitřní omítky – supraporty u obložek dveří nebo rozety stropních svítidel (nyní částečně zastíněny novodobými svítidly). Dalším dekorativním prvkem opakujícím se v obou vilách jsou leptaná skla zasazená v oknech lodžií, ale
i ve výplních dveří v interiéru. Velmi zajímavé jsou zrestaurované dřevěné balustrády ohraničující malé pódium u oken v původních jídelnách v obou patrech. Vymezují místo, které sloužilo zřejmě k chvilce odpočinku obyvatelů vily, trávené s dýmkou či sklenkou digestivu v ruce.

Zpět vrácena jsou také kachlová kamna,která zbyla v domě jediná. Dřevěné parketové podlahy repasovala a doplnila Dřevovýroba Podzimek.

 

Další článek v roztockém časopise Odraz (7/2000) pak informuji o dni otevřených dveří a reakcích návštěvníků.Zde vybraná pasáž:

Na nově zrekonstruovanou vilu v Tichém
údolí se ve slunný den 25. června přišla podívat bezmála tisícovka spoluobčanů, často s celými rodinami a s dítky, která se chutě veselila na dobře vybavené zahradě budoucí školky. Příchozí nešetřili chválou, někteří pak vzpomínali, jak nevábně dům vypadal v posledních (nejméně) třiceti letech.
Děkuji kolegyním Záhorské a Ivanové a také panu Novákovi, zaměstnancům radnice, kteří celý den ve vile „hlídkovali“, též pánům z firmy Podzimek.
O tři týdny později proběhla úspěšná kolaudace objektu. Slovy chvály na adresu
stavby, stavebního dozoru i odboru správy města při ní nešetřil ani šéf stavebního úřadu pan Mrňák. O vilu se od léta bude dělit mateřská škola
(oddělení MŠ Havlíčkova) s Roztočem, správcem bude pan Hejl, soused.
Snad potěším ty, kdo červnovou návštěvu
obnoveného skvostu nestihli. Ve středu 16. září v 16.00 přestřihneme při malé slavnosti pásku a objekt formálně předáme oběma nájemcům (mezitím již od l. září zabydleným). Při té příležitosti bude možno od 16.30 do 20.00 dům ještě jednou navštívit a projít si jej.

Tomáš Novotný, místostarosta Časopis Odraz 7/2020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.