Lůžková část interního pavilonu Nemocnice Jihlava je dokončena!

Po více než dvou letech skončily opravy oddělení interního pavilonu jihlavské nemocnice. Realizaci mělo na starosti sdružení firem Podzimek a synové PSJ, kterým se díky vysoce profesionální spolupráci podařilo dostát všem závazkům a garantovat uskutečnění projektu navzdory nepříznivému vývoji v PSJ. Opraveno je tak všech šest lůžkových pater a v nových a výrazně lepších podmínkách tak již fungují  zdravotníci i pacienti kardiologického, neurologického, urologického, onkologického, kožního, chirurgického a interního oddělení. Opravy interního pavilonu začaly na jaře 2016, nyní se práce přesouvají do suterénu, kde jsou provozní části pavilonu.

Po půl roce se s otevřením posledního lůžkového patra znovu zpřístupnil i průchod mezi domem zdraví a rentgeny a zbytkem nemocnice, který byl kvůli opravám přízemí interního pavilonu uzavřen.

Interní pavilon pochází z přelomu 70. -80. let 20. století a od doby svého vzniku neprošel zásadnější rekonstrukcí. Opravy probíhaly od nejvrchnějších podlaží směrem dolů. Celková cena rekonstrukce je 372,271.571,- Kč  včetně DPH a je placena z rozpočtu Kraje Vysočina. Opravy skončí na jaře příštího roku.

Zajímavá čísla z rekonstrukce interního pavilonu:

Celková plocha omítek v interním pavilonu je 65 000 m2 (což je téměř dvojnásobná plocha Masarykova náměstí v Jihlavě). V pavilonu je 1 570 kusů dřevěných dveří a 151 kuchyňských linek. Použito bylo na stavbě 45 kilometrů silnoproudých kabelů. Plocha podlah jednoho podlaží je 2 300 m2.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.