Digitalizace jako téma doby covidové

Digitalizace je tématem aktuálních odborných diskuzí všech profesí, stavebnictví nevyjímaje, a věnujeme se jí proto i v našem firemním časopise, kde náš BIM specialista shrnuje její východiska i očekávaný význam v životě firmy.

„Ač na první poslech možná budí termín digitalizace spíše obavy, je obrovskou příležitostí. Pro jeho zavedení v průmyslu se vžilo označení Průmysl 4.0, Stavebnictví 4.0 je tak jeho analogií pro specifickou oblast stavební produkce.

Společnosti připravené na standardy, které s sebou Stavebnictví 4.0 nese, budou schopny realizovat výstavbu velmi efektivně, ucházet se o státní nadlimitní zakázky a nabídnout transparentní řízení výstavby.

Digitalizace nabízí zhodnocení objektů investora pro následný provoz. Sdílení informací a řízená komunikace mezi všemi zúčastněnými se stane přidanou hodnotou při výběru dodavatele stavby.

Digitalizace přináší především úspory, snižování rizik, centralizaci a rychlé vyhledávání informací a spolu s tím rovněž cesty, jak tyto informace efektivně předat a použít“.

Celý článek najdete v 85. čísle časopisu Podzimek, který je na domovské stránce našeho webu ke stažení ve formátu .pdf.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.