Digitalizace jako téma doby covidové

Digitalizace je tématem aktuálních odborných diskuzí všech profesí, stavebnictví nevyjímaje, a věnujeme se jí proto i v našem firemním časopise, kde náš BIM specialista shrnuje její východiska i očekávaný význam v životě firmy.

„Ač na první poslech možná budí termín digitalizace
spíše obavy, je obrovskou příležitostí. Pro jeho zavedení
v průmyslu se vžilo označení Průmysl 4.0, Stavebnictví
4.0 je tak jeho analogií pro specifickou oblast stavební
produkce.

Společnosti připravené na standardy, které
s sebou Stavebnictví 4.0 nese, budou schopny realizovat
výstavbu velmi efektivně, ucházet se o státní nadlimitní
zakázky a nabídnout transparentní řízení výstavby.

Digitalizace nabízí zhodnocení objektů investora pro
následný provoz. Sdílení informací a řízená komunikace
mezi všemi zúčastněnými se stane přidanou hodnotou při
výběru dodavatele stavby.

Digitalizace přináší především úspory, snižování rizik,
centralizaci a rychlé vyhledávání informací a spolu s tím
rovněž cesty, jak tyto informace efektivně předat a použít“.

 

Celý článek najdete v 85. čísle časopisu Podzimek, který je na domovské stránce našeho webu ke stažení ve formátu .pdf.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.