Centrum sociálních služeb Žižkova

Úspěšně dokončeným počinem výrobního oddělení Vysočina byl v letošním roce rovněž projekt rekonstrukce objektu budoucího sídla sociálních služeb, které sídlí v sousedství námi rovněž v nedávné době rekonstruovaného Integrovaného centra sociálních služeb. Vybydlený bytový dům prošel kompletní renovací interiérů, rozvodů, fasády a střechy a v jeho bezprostředním okolí vyrostlo i nové dětské hřiště.

Na webu centra se dočtete podrobněji o záměru nově vzniklého centra, kterým je vybudování kvalitního zázemí pro poskytování pěti sociálních služeb, z nichž čtyři jsou poskytovány pod záštitou Oblastní charity Jihlava (OCH Jihlava). Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava (ambulantní forma sociální služby), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava – Erko (ambulantní forma sociální služby), Terénní programy SOVY (terénní forma sociální služby) a služby Následné péče Jihlava (pobytová a ambulantní forma sociální služby). Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava (pobytová forma sociální služby), který je provozován organizací Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava, a to v budově na adrese Žižkova 108 v Jihlavě.

Odkupem budovy Žižkova 108, Jihlava, která byla naší firmou rekonstruována, vzniklo tak nové Centrum sociálních služeb Žižkova, kde bude v jednom objektu fungovat 5 výše uvedených druhů sociálních služeb.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.