Naše stavby pomáhají zvyšovat komfort života

Jeden z aktuálně dokončených projektů  –  Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť, je ze skupiny těch, které dávají naší práci další smysl. Na jeho konci stojí kromě dobře provedené, oku lahodící, funkční stavby i nová kvalita života pro ty z nás, kteří si vlastní bydlení nikdy sami nepořídí, a jejichž osud donedávna závisel na kvalitě péče v nejrůznějších ústavech.

Jedná se o rekonstrukci dvou domů v Třešti pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. Součástí zakázky je rovněž vybudování prostor pro denní aktivity klientů a denního stacionáře, který bude sloužit i pro osoby s postižením z řad veřejnosti.

Domov Kamélie Křižanov je jedním z 32 vybraných ústavních zařízení z celé ČR zapojených do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Transformace znamená změnu v poskytování sociálních služeb pro lidi s postižením. Díky transformaci přecházejí tito lidé z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky.

Investorem akce byl Kraj Vysočina a výsledná realizace díla se utká o sympatie poroty i veřejnosti v soutěži Stavba Vysočiny, kam jsme ji přihlásili!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.