Malostranská beseda deset let poté

2. 3. 2020 na tiskové konferenci, pořádané Prahou 1 u příležitosti desetiletého výročí konce poslední rekonstrukce Malostranské besedy, zavzpomínali na zrod ideje rekonstrukce a její průběh starosta Ing. Petr Hejma i místostarosta městské části Petr Burgr, projektant rekonstrukce Ing. Jan Karásek, současný umělecký ředitel MB David Hanzlík a samozřejmě i ředitel Ing. Martin Podzimek za generálního dodavatele díla.

 

Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách, přičemž tou druhou byl zpočátku neplánovaný návrat věží na střechu domu – i díky tomu aspiruje na jeden z nejnáročnějších projektů naší firmy.

 

Jak vypadala budova před dvaceti lety?… kolik měla či neměla věží?… jak to dnes vypadá na její půdě?… a jaké skvosty můžete zahlédnout z jejích oken a vikýřů? … a jak vlastně probíhala celá rekonstrukce? 
– dozvíte se z fotogalerie, článku a dvou atraktivních videí – časosběrného  a reportáže TV Nova s nejdramatičtějšími okamžiky rekonstrukce – najdete je úplně dole!

Historie Malostranské besedy a zajímavosti z rekonstrukce 2005 – 2010

Oblast dnešní Malé Strany v podhradí sídla českých panovníků byla osídlena nejpozději od 9. století. Nesouvislé osídlení, skládající se z uzavřených dvorů i skupin domů, bylo na město povýšeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Z té doby pravděpodobně pochází síť ulic s dnešním Malostranským náměstím.

Existence objektu na rohu náměstí a dnešní Letenské ulice je doložena už ve 14. století, kdy zde stál dům významného šlechtického rodu pánů ze Šternberka. Ten roku 1478 zakoupilo město a postavilo si zde novou radnici, která však byla poničena požáry i vpádem Pasovských za vlády Rudolfa II.

Významnou roli sehrála radnice v roce 1575, kdy zde byla sepsána tzv. česká konfese, podklad pro jednání o svobodě vyznání v Českém království. Tuto událost připomíná pamětní deska na budově.

Svou dnešní pozdně renesanční podobu budova získala při přestavbě v letech 1617–1622, ta je zachycena na Hollarově rytině z roku 1636. Radnice na ní měla západní fasádu ukončenou dvěma štíty a třemi věžemi s báněmi, které se dochovaly až do roku 1826. Autorem návrhu stavebních úprav byl Giovanni Maria Filippi, avšak ještě předtím, než byly práce realizovány, byl dům v roce 1648 zničen a vydrancován švédskými vojsky při obléhání Prahy.

Další přestavby radnice proběhly v letech 1660, kdy barokní podobu domu vetkl Vilém Oppenried. V roce 1784 byla všechna čtyři pražská města sloučena a malostranská radnice tak ztratila svoje původní poslání, došlo tehdy k dalším stavebním úpravám domu pro potřeby fiskálního úřadu. V budově pak byly krámy i pivovar.

Roku 1826 bylo rozhodnuto o snesení radničních věží a štítů ze statických důvodů. V roce 1883 bylo zbořeno severní a východní třípatrové křídlo budovy, čímž se uvolnil prostor pro školu v Josefské ulici. Průčelí bylo upraveno do dnešní podoby.

Stav před rekonstrukcí 2005-2010

Až do začátku rekonstrukce dům sloužil po mnoho let jako společenský klub, restaurace a koncertní sál. Činnost Malostranské besedy začala 2. května 1868, kdy zde byla uspořádána slavnost, kterou začala existence spolku Malostranská beseda měšťanská. Za léta provozu zde vystoupilo mnoho významných osobností naší kulturní scény. Původně byla hlavním cílem propagace českého jazyka. Na scéně vystupovali také začínající umělci.
Spolek byl zrušen v roce 1952, ale již v roce 1954 byla zřízena osvětová beseda. Hrálo se zde divadlo, hlavně amatérské. Začínalo zde například pověstné Divadlo Járy Cimrmana. V sále vystupovaly mnohé hudební kapely, od folkových, přes countryové, jazzové až k rockovým. Známý byl také salon kresleného humoru.

Rekonstrukce
Podle původních plánů měla rekonstrukce začít již v roce 2004 a být dokončena koncem roku 2005, ale při průzkumech vyšlo postupně najevo, že dům je v mnohem horším stavu, než se původně předpokládalo. Ve velmi špatném stavu byl například jedinečný renesanční krov, který se nakonec podařilo restaurátorům za použití dobových tesařských technik zachránit. Velmi významným zásahem do vzhledu byla obnova věží, které se na Malostranské besedě nacházely od 17. století do roku 1828, kdy byly, pravděpodobně kvůli nestabilitě, odstraněny. Znovu umístění věží předcházela dlouhá veřejná i odborná diskuse o smysluplnosti a správnosti takovéhoto zásahu do vzhledu Malostranského náměstí. Problematické bylo i samotné technické řešení osazení věží, protože původní budova z 15. století nebyla konstruována tak, aby věže unesla, a až v 17. století byl instalován dřevěný systém, který roznášel hmotnost věží do celé konstrukce budovy. Tento systém byl při poslední rekonstrukci odstraněn a nahrazen systémem ocelovým.

Po návratu věží byl do prostřední věže umístěn zvon Václav, jehož zvuk se už desátým rokem nese z Malostranského náměstí. Zprovoznění zvonu bylo však další technickou výzvou, neboť konstrukce dodatečně přidaných věží (věže se původně stavěly vždy odspodu) by byla vystavena velkému náporu kývajícího zvonu – zvon je tedy ve finále statický a pohybuje se pouze srdce v jeho útrobách, které je řízeno elektronicky.

 

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A1_beseda
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha–hleda-najemce-malostranske-besedy20081218.html

Fotografie Malostranské besedy těsně po rekonstrukci 2010.

Časosběrné video s komentářem tvůrce projektu 

Nejdramatičtější okamžiky v reportážích TV Nova

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.