Jihlava má novou dominantu

Slavnostní otevření nového výukového centra VŠPJ bylo poslední tečkou za sofistikovaným projektem realizačního týmu Vysočina, dokončeným v prosinci 2019.
Stavební zakázka, jíž jsme byli generálním dodavatelem, s rozpočtem téměř 187 milionů korun byla z 90 % financována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo se tak o nejvýznamnější stavební akci a největší investici za celou dobu existence jihlavské vysoké školy.
Výukové centrum vysoké školy polytechnické vzniklo rekonstrukcí severního křídla někdejší budovy soudu, kde škola sídlí, a zahrnuje především nový přednáškový sál s kapacitou 340 míst. V jeho suterénu je instalována virtuální továrna simulující výrobní procesy – jedno z nejmodernějších vybavení tohoto druhu v České republice.
Slavnostní akt se odehrál za přítomnosti mnoha významných hostů, představitelů samospráv, akademické obce a samozřejmě i projektanta stavby a zástupců dodavatele, tedy firmy Podzimek.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.