Kariéra

Jsme rodinnou firmou, v jejímž čele stojí již pátá generace  stavařů. Být dobrým zaměstnavatelem a mít na zřeteli potřeby zaměstnanců je naším tradičním závazkem. Vnímáme jedinečný potenciál a hodnotu lidské práce, sílu inspirace a krásu talentu i v nastalé epoše digitalizace, automatizace a robotizace.

Jsme přesvědčeni, že lidé jsou zásadním aktivem úspěšné firmy. Znalosti, schopnosti a dovednosti spolu s nadšením, zodpovědností a důsledností rozhodují o výsledcích všech projektů a o uplatnění společnosti na náročném a konkurenčním stavebním trhu.

Pokud jsou Vám tyto hodnoty blízké a chcete se stát členem naší „rodiny“, neváhejte nám nabídnout své schopnosti a dovednosti v reakci na některou z aktuálně volných pracovních pozic.

Vedoucí projektu, Praha

Jsi-li absolventem VŠ stavebního zaměření (nejlépe z oblasti realizace pozemních staveb) s platným osvědčením ČKAIT o autorizaci v oboru pozemní stavby, jsi naším správným kandidátem.

Vládneš-li i manažerskými dovednostmi na vysoké úrovni, zejména efektivní komunikací, delegováním pracovních úkolů, pravomocí a odpovědností a  efektivním timemanagementem, jsi naším ideálním kandidátem.

Stavbyvedoucí, Praha

Tvým úkolem bude zejména koordinace rozsahu, kvality a termínového plnění jednotlivých stavebních prací, kontrola správnosti technologických postupů, hospodárnosti nakládání s materiály, stavebními pracemi a nářadím.

Tvojí odpovědností bude řádné vedení stavebního deníku a zapracování a realizace změn v projektové dokumentaci v návaznosti na požadavky investora.

V rámci těchto činností aktivně budeš aktivně spolupracovat s ostatními členy realizačního týmu stavby (mistry, výrobní přípravou i vedoucím projektu) a komunikovat se zástupci investora, zejména projektanty a technickým dozorem.

Bude se Ti hodit min. SS vzdělání stavebního zaměření (nejlépe v oboru pozemního stavitelství), aktuální přehled a znalosti v oblasti technologických postupů stavebních prací a užití stavebních materiálů v oblasti pozemních staveb.

Neobejdeš se bez  schopnosti adaptace na každodenní změny, které s sebou vedení stavby nese, a bez zvládání (bez)konfliktní komunikace, pohotové argumentace a zdravého sebeprosazení.

Výrobní přípravář/ka, Praha

Budeš členem realizačního týmu stavební zakázky a v návaznosti na její rozpočet a harmonogram budeš zajišťovat a provádět výběrová řízení na subdodavatele prací a materiálů.

Tvým úkolem bude vypracování smluv o dílo se subdodavateli, vč. dodatků a změnových listů. Rovněž průběžné sledování a vyhodnocování termínového i ekonomického průběhu zakázky.

Poneseš zodpovědnost za kompletaci dokumentace výrobní přípravy.

Bude se Ti hodit min. SŠ vzdělání v oboru stavebnictví (nejlépe pozemního stavitelství) s přehledem v oblasti aktuálních cen stavebních prací a materiálů a se schopností orientovat se v projektové dokumentaci. Praxe na obdobné pracovní pozici bude Tvou výhodou.

Neobejdeš se bez pokročilé znalosti práce s MS Excel, nadstandardní schopnosti komunikace a obchodního vyjednávání.

Obchodní přípravář, Praha

Budeš spolupracovat na sestavování rozpočtů a cenových nabídek do veřejných soutěží o stavební zakázky.
Využiješ min. SŠ vzdělání v oboru stavebnictví (nejlépe pozemního stavitelství), a orientaci v aktuálních cenách stavebních prací a materiálů a v projektové dokumentaci.

Neobejdeš se bez zkušeností s rozpočtováním, bez pokročilé znalosti MS Excel a především bez min. dvouleté praxe na obdobné pozici.

Využiješ uživatelskou znalost rozpočtového softwaru Callida.

Zedník (Vysočina, Praha)

Chceš bourat, stavět, omítat, obkládat, zkrátka vykonávat veškeré manuální práce, bez kterých se při realizaci stavební zakázky nelze obejít?
Jsi vyučený v oboru zedník (zednické práce), popř. v jiném řemeslném oboru s rozsáhlou praxí, dovednostmi a zkušenosti se zednickými pracemi?
Nemáš problém s fyzicky náročnou prací, zvládáš místy nepříznivé a nekomfortní pracovní podmínky?

Máš radost z dobrého výsledku své práce v podobě dokončených bytových, průmyslových či historických staveb. Těší Tě hodnota vytvořeného díla, jeho význam pro společnost a z toho plynoucí uznání veřejnosti?

Mistr (Praha)

Budeš se starat o plynulý průběh veškerých prací na stavbě a zároveň také o zásobování potřebným materiálem.

Budeš komunikovat a vést s pracovníky různých řemesel, kontrolovat jejich pracovní výkony, a také dodržování předpisů a zásad BOZ a PO.

Budeš potřebovat min. SO vzdělání (výuční list) v některém ze stavebních řemesel či oborů.

Využiješ přehled a znalosti o technologických a pracovních postupech, nabídce a použití materiálů v oblasti pozemních staveb.

Bude se Ti hodit trpělivost, důsledností a schopnost bezkonfliktní komunikace v mnoha složitých situacích, které každodenní náročné prostředí stavby přináší.

NABÍZÍME

P  profesní vzdělání a péči o Váš osobní růst
O ohodnocení závislé jen na vašich schopnostech
D dlouhodobý pracovní vztah se zázemím stabilní firmy
Z zajištěné stravování/stravenky
I individuální přístup k řešení Vašich potřeb
M motivační bonusový program
E empatické pracovní prostředí rodinné firmy
kulturní a společenskou odpovědnost

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z POZIC?

Využijte formuláře v dolní části stránky

nebo kontaktujte naši personalistku, která Vám ráda zodpoví Vaše dotazy a poskytne další informace k pozici i firmě.

Žaneta Zemanová

+ 420 567 214 241

zemanova@podzimek.cz

Prosím nahrajte životopis ve formátu .pdf